Справка за събраните и израхондвани средства към 28.05.2020 г.

Уважаеми съграждани,
до момента в дарителската сметка под мотото „Заедно можем“ са събрани:

дарителсума
ЗК Казимир1 000,00
Юлиян Найденов1 000,00
ЗК Съгласие1 000,00
Светломира Руменова Тодорова100,00
Ситимат ООД2 000,00
Железов ЕООД500,00
МИРЧЕВ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД3 000,00
ЕТ ТОДОР ОПРЕВ3 000,00
Дарители, за които нямаме съгласие да ги огласим1 750,00
Лъки СиС ЕООД45 160,00
Общо58 510,00

Изразходвани са:

датаоснованиесума
27.3.2020МБАЛ-СИЛИСТРА АД -за закупуване на апарат37 325,00
30.4.2020МБАЛ-СИЛИСТРА АД -за закупуване на ЛПС за медицинския персонал10 000,00
47 325,00

и има налични средства 11 185 лева

 Благодарим на всички дарители

Справка за събраните и израхондвани средства към 28.05.2020 г.
Към началото