Условия за стоков кредит за наши партньори

Условия за стоков кредит след извънредното положение за наши партньори.

1. Търговските им обекти да не са работили в периода на извънредно положение.

2. Размера на стоковия кредит е до 100% от оборота им към „Лъки СиС“ ЕООД в периода м.май 2019 год., но не повече от 1000 лв.

3. Стоковия кредит да се усвои с до 3 бр. фактури с начин на плащане -по банков път и падеж 30 дни.

Убедени сме във вашата коректност!

„Заедно можем“

Условия за стоков кредит за наши партньори
Към началото